Her kan du læse mere om flagregler

 

Dannebrog betyder “Danernes fane” og er verdens ældste nationalflag. Ifølge en legende faldt det ned fra himlen den 15. juni 1219. Flaget har været i almindeligt brug siden senmiddelalderen og frem. 

Korsmønstret på vores danske flag blev efterfølgende overtaget af de andre nordiske lande: Sverige, Norge, Finland, Island, samt øgrupperne Åland og Færøerne. 

Der er ingen dansk lovgivning, der direkte regulerer borgernes flagning med Dannebrog. Flagning i private haver er i princippet op til den enkelte ejer. Men der findes alligevel en række hævdvundne regler for, hvordan du bør gøre, når du flager.

En udbredt skik er, at flaget først må hejses ved solopgang, dog aldrig tidligere end klokken 08.00, og flaget tages ned senest ved solnedgang (dog senest kl. 20.00). Flag kan godt forblive oppe, såfremt det er belyst med projektør eller lignende.
Det er en god skik, at Dannebrog aldrig må røre jorden, da flaget som udgangspunkt altid må behandles med værdighed. En myte siger også, at hvis Dannebrog rører jorden, vil Danmark komme i krig igen.

Flagning efter mørkets frembrud siges at være flagning for Fanden.
Der bør vises respekt for flaget, når det hejses. Flaget hejses stramt og i et roligt tempo helt til tops, mens de, der står i nærheden, vender front med flaget.
Flaget må aldrig røre jorden.

Vil man vil holde helt på formerne, skal den der hejser flaget have blottet hoved,
og de der er tilstede rejser sig og vender sig mod flaget.
Der må aldrig være mere end et flag på en flagstang.
Man må kun flage med Dannebrog, Nordiske flag, FN flaget og EU flaget.
Alle andre flag kræver tilladelse af de lokale politimyndigheder.

Når flaget lægges sammen, bør det hvide kors være skjult af den røde flagdug.

Kasserede Dannebrog, må aldrig smides væk eller genbruges. Flaget skal brændes.
Pak det evt. ind og læg det i skraldespanden, så kommer det med til forbrændingen, eller brænd det selv.